Behandeling osteopathie

’Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen’ (A.T.Still, grondlegger van de osteopathie). Te weinig beweging in de verschillende weefsels van het lichaam verstoren het evenwicht. Dit veroorzaakt acute, maar zeker op lange termijn klachten (pijn, functieverlies,..). Het lichaam kan zelf dit evenwicht niet herstellen. De osteopaat zoekt naar een oorzakelijk verband voor de klachten aan de hand van het gevonden bewegingsverlies in drie systemen:

  • Parietaal systeem (gewrichten, kapsels, wervels, bot, spier)
  • Visceraal systeem (organen, doorbloeding en bezenuwing)
  • Craniaal systeem (schedel, hersenen, hersenvlies en hersenvocht)

Het doel van een osteopathiebehandeling is het lichaam te stimuleren tot het vinden van zijn eigen beweging. De gebruikte technieken tijdens een behandeling zijn specifiek aangepast voor elk individu en afhankelijk van de klachten. De periode tussen de behandelingen is 1 tot 3 weken. Dit geeft het lichaam de tijd om zich aan te passen.

De osteopaat is medisch geschoold en weet wanneer hij u moet doorverwijzen voor nader onderzoek.

Zo nodig treedt de osteopaat in contact met uw huisarts of andere behandelaars over essentiële medische informatie.