HYPOTHYROIDIE en osteopathie

HYPOTHYROIDIE IN DE OSTEOPATHIEPRAKTIJK

De meest patiënten met een traag werkende schildklier, hypothyroïdie, hebben dit als gevolg van een auto-immuun reactie, waarbij je eigen immuun systeem de schildklier aanvalt en vernietigd. Die aanval is al langer bezig, lang vóór er klachten ontstaan. De toestand van hypothyroïdie  is een gevolg van te weinig productie van schildklierhormonen T4 en T3. De huidige standaard behandeling bestaat uit hormoon suppletie en regelmatig controle van TSH en FT4 door huisarts en endocrinoloog.
De schildklier is kwetsbaar en wordt door vele factoren negatief beïnvloed, waardoor de functie en ook de structuur veranderen. Die negatieve factoren kunnen zijn: slechte voeding ( gluten overgevoeligheid, leaky gut syndroom), tekort aan Selenium, langdurige periode van stress met een te lage productie van cortisol en adrenaline door de bijnier.

Osteopathie kan een belangrijke bijdrage bieden aan de ondersteuning van een traag werkende schildklier.
De schildklier ligt net boven het schildklierkraakbeen in de hals omgeven door spieren en ingepakt in bindweefsel dat loopt van het achterhoofd tot achter het borstbeen. Abnormale spanningen door een slechte vochtcirculatie of slechte beweeglijkheid van dit bindweefsel leidt tot extracellulaire eiwit neerslag in de schildklier met verder schade aan het klierweefsel en veranderingen in de vorm en de structuur van de schildkliercellen. Dit lokt op zich nieuwe immuunreacties uit. De osteopathie behandeling kan de weg van de irreversibele schade stoppen.

De veneuze en lymfatische afvoer van de schildklier wordt verbeterd door de behandeling van het sleutelbeen, de eerste rib en het borstbeen. Een goede beweging van het borstbeen is niet alleen belangrijk voor de afvoer, maar ook voor de normale beweeglijkheid van het bindweefsel en de goede aanvoer van zuurstofrijk bloed.

De schildklier is een orgaan wat heel veel bloed krijgt, nog meer dan de nier. De aanvoerende superior en inferior arteria thyroidea, aftakkingen van de arterie carotis en de arterie subclavia. Die bloedvaten lopen in de hals en ook zij zitten ingepakt in de bindweefselbladen. Elke vasoconstrictie( bloedvatvernauwing) stoort de flow van bloed, zuurstof en nuttige voedingsmiddelen naar de schildklier

De bezenuwing van de schildklier komt vanuit de eerste borstwervels (Th1-Th4) en lopen via de orthosympaticus keten ter hoogte van de halswervels naar een zenuwknoop omheen de schildklier. Elke dysfunctie of blokkade van deze wervels hebben een negatieve invloed op de schildklier.

 Osteopathie kan helpen in het beter functioneren van de samenwerking insuline – schildklier- bijnier as door in te werken op de chronische stress as via de manuele technieken. Aandacht wordt ook gegeven aan het goed functioneren van het maag-darm systeem. Soms is het nuttig om extra supplement magnesium in te zetten

Maak een afspraak voor intake of voor een behandeling : 06 14 33 55 53

Publicatie: 26 september 2019