Klachten waarvan men zegt “u moet er maar mee leren leven”

U heeft van de arts de diagnose gekregen: ”U moet er maar mee leren leven”. De grote misvatting is dat, als de dokter niets kan vinden, het wel psychisch zal zijn. Helaas is dit vaak te simpel gedacht. Er is een duidelijk samenspel tussen voorbeschikkende factoren (aanleg, traumatische gebeurtenis, persoonlijkheid), factoren die het slechter functioneren van het lichaam in stand houden (stress, slechtere ademhaling, piekeren, negatieve gevoelens) en factoren die tenslotte de klachten uitlokken.

Chronische pijnen, gelokaliseerd in spieren en botten, waarbij niets gevonden wordt bij adequaat medisch onderzoek, krijgen soms de specifieke naam: “fibromyalgie”.

Van “chronische vermoeidheid” wordt gesproken als er een steeds terugkerende vermoeidheid is, waarbij geen lichamelijke verklaring te vinden is en die nauwelijks verbetert bij rust.

Darmklachten en buikpijnen die men niet kan verklaren of niet kan aantonen bij medisch onderzoek krijgen het etiket “Prikkelbare Darm Syndroom”. 

Naast pijn, vermoeidheid en buikklachten zijn er nog vele andere lichamelijke klachten die chronisch zijn en onverklaard blijven. Denk hierbij aan oorsuizen, benauwdheid, het gevoel flauw te vallen, hartkloppingen, hoesten etc.

De osteopaat gaat samen met u op zoek naar wat voor u de meest geschikte aanpak is om het lichaam weer te laten functioneren. Dit is per persoon verschillend want ieder mens is uniek. Het functioneren van een lichaam is een samenwerking tussen het autonome zenuwstelsel, het hormonale systeem en het zenuwsysteem. Vanuit de osteopathie zijn er verschillende mogelijkheden om op die systemen invloed uit te oefenen en hun functie te verbeteren. Dit kan in combinatie met andere behandelingen: voedingsveranderingen, orthomoleculaire therapie, sporten en bewegen, psychologie.

Lees hier een column over: Osteopathie bij een spastische darm.