Verteringsenzymen bij gastro intestinale aandoeningen

Verteringsenzymes kunnen helpen bij dyspepsie. Dit zijn patienten die last hebben van een volle maag door een trage maagontlediging. De maagzuurremmers helpen niet. Soms is de onderliggende oorzaak een pancreas ( alvleesklier) enzyme deficiencie. De pancreas levert namelijk de nodige enzymes om al het voedsel te verteren. Zeker met ouder worden neemt de productie van deze enzymes af. Naast de osteopathie behandeling kunnen er als supplement verteringsenzymes als adjuvante therapie voorgesteld worden.

Publicatie: 30 juni 2014