Osteopathie en rugklachten

Osteopathie vermindert pijn aanzienlijke bij rugklachten

De cijfers zijn onthutsend. Meer dan 632 miljoen mensen lijden wereldwijd aan lage rugpijn, met als gevolg vele honderden miljoenen euro verlies door zorgkosten en werkverzuim, zo bleek uit cijfers bij publicatie van een wetenschappelijke studie in het Amerikaanse Medisch tijdschrift ‘Annals of Family Medicine’. Deze studie, die werd uitgevoerd door het ‘UNT Health Science Center in Fort Worth’, toonde aan dat osteopathische manuele behandeling leidt tot sterke vermindering van de pijnklachten én aanzienlijke reductie in gebruik van voorgeschreven medicatie.

Voor deze studie werd een groep van 455 patiënten geselecteerd, die minstens drie maanden ernstige last ondervond van hun rug. Een deel van hen werd osteopathisch behandeld, een ander deel met ultrageluid of placebo-technieken. De laatstgenoemde doelgroepen toonden na afloop van de therapie geen noemenswaardige verbetering. Daarentegen bleek dat bij patiënten waarbij de osteopathische manuele behandeling werd toegepast (in totaal zes behandelingen) de klachten wél zienderogen te verbeteren. De osteopathische aanpak bestond uit manuele technieken op en rond het bekken en de lage rug. Ruim tweederde van de patiënten verklaarde na afloop minder hinder te hebben van de pijnlijke rug. Bijna de helft gaf aan dat de pijnklachten minstens met de helft waren afgenomen. Bij evaluatie van de test bleek dat hoe meer last de patiënten hadden bij aanvang van de behandeling, des te meer baat zij ondervonden bij deze manuele behandelwijze. In de twaalf weken dat deze patiëntengroep werd gevolgd, gaven zij tevens aan dat zij aanzienlijk minder medicijnen gebruikten tegen de pijn.

Publicatie: 6 januari 2014