Osteopathie na de Corona 'social distancing' deel 1

De veroorzaker van de huidige pandemie is een totaal nieuw virus, genaamd SARS-CoV-2. De ziekte die dit virus voor het eerst heeft doen onstaan in China (Wuhan) heet COVID 19. Mensen geïnfecteerd met het nieuwe coronavirus hebben koorts met eetlustverlies en luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid, verkoudheid, niezen met verlies van reuk en smaak. Artsen zien steeds drie fases bij ernstige infecties met het coronavirus: kortademigheid vanwege vocht op de longen, een ontstekingsreactie in de longen en het ontstaan van trombose en littekens in de longen door de onstekingen. Ook nierfalen en hartfalen kunnen voorkomen. Soms kan extra zuurstof toediening de klachten verminderen en soms is beademing op de IC het enige redmiddel. Het SARS-CoV-2 virus komt de longen binnen via de zogeheten ACE2-receptor. ACE2 is een enzym dat voorkomt op organen zeker longen en nieren. Het virus bindt aan de receptor en wordt door de receptor de longcel ingetrokken, waar het virus zich kan vermenigvuldigen en de receptor en de longcel verdwijnt. Ons immuunsysteem is niet bekend met het virus en geraakt overbelast. Mede door het verdwijnen van de ACE2-receptoren en de onstekingsprocessen gaan bloedvaten open staan en stapelt het vocht zich op in de long. Onstekingsprocessen hebben thrombose (bloedvatstolling) en littekenweefsel als rest. 

Heb je als patient een besmetting doorgemaakt met longproblemen en extra zuurstof, dan zal de behandeling door de osteopaat in eerste instantie gericht zijn op het verbeteren van de normale ademhalingsmechanica. Er worden technieken gebruikt om de afvoer van de afvalstoffen te verbeteren door het vrijmaken van de overgang tussen hals en bovenste thorax-opening. Daarna worden alle blokkades/ dysfuncties van thoracale wervels en ribben verbeterd. De grote pomp, het middenrif, moet weer versterkt worden zodat een normale in -en uitademing mogelijk is. Craniale technieken en technieken gericht op het autonoom zenuwsysteem brengen weer het nodzakelijke evenwicht en rust binnen dit zenuwsysteem. Hierdoor krijgt het lichaam weer de gelegenheid om de stress van ziekte, van niet optimaal kunnen functioneren, van een ziekenhuisopname, te laten verdwijnen. Niet alles kan in 1 behandeling. Sommige patienten hebben na een doorgemaakt longinfectie niet de kracht en de energie om alles aan te kunnen. De osteopaat moet zich aanpassen aan de toleranties van de patient.
In een later stadium kan gewerkt worden op het verbeteren en sterker maken van het immuunsysteem, van de afweer.

Daarover later meer...

Voor nu: #STAYHOME #blijfthuis

Publicatie: 13 april 2020