Osteopathie, wanneer ga je naar de osteopaat

WANNEER OSTEOPATHIE

De osteopaat verbetert het functioneren van het lichaam. Dit doen we door het oplossen van fysieke blokkades, het vrijmaken van te strakke weefsels en het verbeteren van bewegingen in weefsel, in verklevingen. Het verbeteren van de functie van het lichaam heeft een invloed op de klachten. Sommige klachten zijn goed te behandelen, andere niet. Er is meer effect van de osteopathie op spanningshoofdpijn, buikpijn, astma, whiplash en geen effect op meningitis of herpes. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde krijgt u geen pilletje voor een klacht, maar een therapie die het lichaam weer optimaal laat werken.

Het was A.T. Still, een arts, die inzag dat het lichaam ook van binnenuit kan herstellen van ziekte. In zijn tijd bezocht hij, samen met zijn vader, ook een arts, de indianenstammen in hun regio. De indianen hadden een totaal andere kijk op geneeskunde. Zij gingen uit van het zelfherstellend vermogen van een lichaam. Als een lichaam in ziekte verkeerd, komt dit doordat de zelfherstellende systemen stagneren. Het weghalen van deze belemmeringen in het lichaam, zorgde ervoor dat moeder natuur, het lichaam weer kon genezen. Hij was hier erg door gefascineerd.

Hij trouwde en er kwamen kinderen. Helaas van zijn vier kinderen overleden er drie op jonge leeftijd. Hoe kon het dat slechts 1 kind wel kon genezen? Hierdoor is AT Still gaan onderzoeken welke processen in het lichaam voor die genezing van binnenuit konden zorgen. Na jaren zoeken gebeurde er nog iets en dat bracht de doorbraak. Hij viel van zijn paard en viel met zijn borstbeen op een steen. Kort daarna kreeg hij last van ritmestoornissen aan zijn hart en klachten in zijn rug tussen zijn schouderbladen meer links. Still probeerde zelf door op dat pijnpunt te drukken en zich te strekken de pijn te verhelpen. Op een gegeven moment strekte hij zich over een stoel en zijn wervels manipuleerde los. Kort daarna zakte de rugpijn weg. Enkele weken later voelde hij geen ritmestoornissen meer. Dat was het moment dat hij besefte dat door de val, de ritmestoornissen, de rugpijn, de zelfmanipulatie, hij een ingang had gevonden voor het ontstaan van klachten en het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Still heeft zijn verdere leven gezocht naar de onderlinge anatomische, neurologische en fysiologische verbanden en hoe zijn ze te beïnvloeden. De eerste osteopaten waren de eerste 'botten' krakers. Vandaar de naam 'osteopathie'. We weten met de huidige inzichten dat het niet alleen zieke botten zijn die je moet behandelen. Het bewegingsapparaat, de organen en het centraal zenuwstelsel hebben onderling een speciale relatie. De huidige osteopathische geneeskunde is enorm ontwikkeld. Maar nog altijd is het basisidee hetzelfde: neem alle storingen in het lichaam weg en het lichaam zal zich herstellen. Het credo van de osteopathie is dan ook:

'find it, treat it and leave it alone: nature will do the rest'

Publicatie: