Pijn in de nek

PIJN IN DE NEK.

Klachten aan de nek- en hoge borstwervels komen veel voor. In een leven krijgt zeventig procent van de bevolking een keer te maken met nekklachten. In het jaar 2000 waren 594.200 mannen en 1.013.700 vrouwen bekend met chronische nekklachten. De verwachting is dat dit toeneemt met 6,7% tussen het jaar 2005 en 2025. De totale kosten in 1996 bedroegen 668 miljoen euro. De paramedische zorg was de grootste proportie van directe kosten (84%). Nek en hoog thoracale klachten worden veel beredeneerd, behandeld en onderzocht vanuit de rugzijde. Deze klachten kunnen echter ook ontstaan door trekkend bindweefsel aan de voorzijde van het lichaam.

Collega Sabrine van Oostrom heeft voor haar afstudeerproject aan het IAO te Gent met promotor Patrick Rodrigus onderzocht of nekklachten en hoog thoracale pijnklachten ook veroorzaakt kunnen worden door een tractie van het bindweefsel vanuit de voorzijde van het lichaam, dus vanuit hals , hart en longen.

Voor het onderzoek kreeg een groep proefpersonen de normale behandeling van nek- en borstwervels en de experimentele groep werd behandeld met technieken gericht op het bindweefsel aan de voorzijde (fasciale kokertechniek).

Het resultaat van dit beperkte onderzoek toonde aan dat de beweeglijkheid van de halswervels verbeterde door de centrale fasciale koker techniek en dat door deze techniek ook een duidelijke verbetering van de pijn mogelijk was. Daarom zal de osteopaat steeds de patiënt als geheel onderzoeken en behandelen.

Voor meer informatie over dit onderzoek, bekijk het filmpje.

Van Oostrom Sabine: https://www.youtube.com/v/N2tmeGiD6uI

Publicatie: 28 juni 2016