Zuig-, slik-, of voedingsproblemen bij baby's

De zenuwbanen die de zuig- en slikspiertjes aansturen komen uit dezelfde opening van de schedel als de maagdarmzenuw. Door de oorzaken die beschreven zijn bij reflux, kan het zijn dat ook deze zenuwbanen onder druk komen te staan waardoor hun aansturende functie belemmerd wordt.

De baby zal minder krachtig zuigen en het slikken verloopt ongecoördineerd. Ongecoördineerd slikken leidt dan weer tot verslikken met reflux en terug geven tot gevolg. Zuigen, slikken en maagfunctie zijn dus niet van elkaar los te koppelen.

Ook een voorkeurshouding kan er toe leiden dat drinken van de borst aan één zijde veel moeilijker verloopt als aan de andere zijde.

Vanuit de osteopathie zal de therapie erop gericht zijn de functie van maag en darmen te verbeteren. Als deze optimaal verloopt krijgt het kind weer zin om zich te voeden.

Publicatie: 19 april 2016